Klan DEAD TOMATOES cs 1.6

» Příkazy

Hráči mají na serveru vlastní příkazy, pomocí kterých mohou zobrazit svoje statistiky, zjistit informace o další mapě nebo ip a steam hráčů.

Příkazy do chatu:

 • rockthevote (rtv)   -hlas pro předčasné ukončení mapy
 • listmaps   -vypíše do konzole mapy na serveru
 • nominations   -zobrazí nominované mapy
 • napoveda   -zobrazí informace o nominaci a hlasování map
 • /rankstats   -zobrazí vaši statistiku
 • /statsme   -zobrazí vaši statistiku pro tuto mapu
 • /score   -zobrazí statistiku týmů
 • /report   -zobrazí týmu vaše hp, armor, zbraň a počet nábojů
 • /hp   -zobrazí podrobnosti o vašem zabití
 • /me   -zobrazí vaši statistiku zasahů v tomto kole
 • motd   -zobrazí pravidla a příkazy pro hráče
 • status   -zobrazí status serveru(mapa, steam hráčů, nastavení serveru)
 • kotelna   -zobrazí webové stránky Kotelny
 • nextmap   -zobrazí další mapu
 • timeleft   -zobrazí kolik zbývá do konce mapy
 • thetime   -zobrazí aktuální čas
 • resetscore   -vynuluje vaše skóre
 • /menu   -zobrazí menu s hlavními informacemi (pravidla, příkazy, admini)
 • /mute   -zobrazí menu, ve kterém můžete blokovat zprávy od např. vulgárního hráče

Příkazy do konzole:

 • amx_ip   -vypíše ip adresy(i k jaké zemi jsou přidruženy) a steamid hráčů
 • status   -vypíše steamid hráčů
 • cl_righthand 1   -přepne zbraň do pravé ruky
 • kill   -sebevražda
 • room_type 0   -vypne ozvěnu
 • name "nový nick"   -změní se vám nick

Příkazy do konzole pro War3FT server:

 • zaheslovat_nick   -ke svému nicku dostanete heslo, aby ho nemohl používat nikdo jiný

Standardní příkazy pro klienta do konzole:

 • ambient_fade 100   -nastavuje délku do které slyšíte určité zvuky (např. v Italy zvuk radia)
 • appenddemo lolek   -pokračuje v nahrávání již existujícího dema s názvem lolek
 • bind "key" "příkaz"   -přiřadí klávese příkaz např. bind "f1" "say ahoj"
 • cl_crosshair_color "50 250 50"   -změní barvu zaměřovače (v tomto případě na zelenou)
 • cl_crosshair_size "small"   -velikost zaměřovače (small, medium, large)
 • cl_crosshair_translucent "0"   -vypne/zapne průhlednost zaměřovače
 • cl_observercrosshair 1   -zapne křížek v spectator módu (0 = off)
 • cl_righthand 1   -přepne zbraň do pravé ruky (0 do levé)
 • cl_showfps 1   -zapne zobrazování počtu snímků za sekundu
 • clear   -smaže všechno z konzole
 • cmdlist   -vypíše seznam všech příkazů do konzole
 • connect 88.86.107.57:27205   -připojíte se na server s danou ip adresou
 • cvarlist   -vypíše do konzole seznam všech nastavitelných parametrů a jejich aktuální hodnoty
 • disconnect   -odpojíte se ze serveru
 • drawradar   -zapne radar
 • exec x.cfg   -vykoná všechny příkazy, které obsahuje soubor x.cfg
 • exit   -vypne hru
 • fastsprites 0   -při hodech smoke granátů si zapínáte realitu zobrazovaných smoke puffs - rozsah je od 0 do 2, 0 = nejvíc realistické, při hodnotě 1 nebude smoke šedý, ale bílý
 • gamma 3   -nastaví výšku gammy (při nastavení gamma 99 a vyšší vám začnou při střelbě modely ostatních hráčů blikat na červeno, což se může v tmavých prostorech hodit)
 • hideconsole   -skryje konzolu
 • hideradar   -vypne radar
 • hisound 1   -zapne zvuk vyšší kvality - 1=22kHz, 0=11kHz
 • hud_centerid 1/0   -zapne/vypne zobrazení jména hráče (když míříte na hráče bude se vám vypisovat jeho jméno a zdraví)
 • hud_fastswitch 1/0   -zapne/vypne "rychle přehazování". Když je 0, musíte výběr zbraně potvrdit střelbou, Když je 1 jen stlačíte klávesu, na které je nastavený slot 1/2/3 a zbraň se vám okamžitě hodí do ruky
 • hud_saytext_time 5   -nastavíte jak dlouho vám na obrazovce zůstanou say a say_team správy (0=žádné správy na obrazovce)
 • kill   -sebevražda
 • m_filter 1/0   -zapne/vypne filtrování myši (smoothing)
 • m_pitch 0.022   -nadstavíte "mouse pitch" (rychlost pohybu myši směrem nahoru a dolu). Zápornými čísly nastavíte inverzní mouselook
 • m_yaw 0.022   -nastavíte rychlost pohybu myši směrem do stran
 • max_shells 300   -maximální množství zobrazovaných nábojnic
 • name "nový nick"   -změní vám nick
 • net_graph 1/2/3   -zapne zobrazování fps, přijatých, odeslaných a ztracených údajů na vašem monitoru
 • nosound 1/0   -zapíná/vypíná zvuky
 • ping   -zjistíte zpoždění (ping) ostatních hráčů na serveru
 • playdemo x   -pustíte demo ze souboru "x.dem" v normální rychlosti
 • playvol 9   -nastaví hlasitost při přehrávání dema
 • quit   -vypne hru
 • r_decals 250   -nastavíte maximální počet decal (=stopy po kulkách, krv...)
 • r_drawviewmodel 1/0   -zapne/vypne zobrazování zbraně na monitoru (slouží na zvýšení fps)
 • r_dynamic 1/0   -zapne/vypne "dynamické osvětlování"
 • r_mmx 1/0   -vypne/zapne MMX počítání (podporované MMX procesory)
 • record x   -začne nahrávat demo do adresáře cstrike
 • retry   -4x se pokusí napojit na server, na který už pokusy o připojení selhaly
 • say_team xxx   -příkazem chatujete z teamem - napíšete say_team mezera a chat určený pro spoluhráče
 • say xxxx   -příkazem chatujete - napíšete say: mezera a svůj text
 • scr_conspeed   -nastavíte, jak rychle se konzola "vyroluje"
 • snapshot   -udělá screenshot a uloží do adresáře cstrike ve formátu .tga
 • screenshot   -udělá screenshot a uloží do adresáře cstrike ve formátu .bmp
 • sensitivity 5.0   -nastavuje citlivost myši
 • setinfo dm 1   -zapne zobrazování brifingů při změně mapy (0 = off)
 • showbriefing   -zobrazí se vám brifing mapy
 • startdemos   -začne v pořadí přehrávat dema
 • stop   -zastavíte nahrávání dema
 • stopdemo   -zastavíte přehrávaní dema
 • stopsound   -zastavíte přehrávání zvuků
 • timedemo x   -přehraje x.dem soubor s maximálními možnostmi fps a hlasy přiměřené fps
 • timeleft   -zjistíte kolik času zůstává do konce mapy
 • timerefresh   -slouží na zjištění fps vašeho PC (vaše postava se otočí o 360 stupňů a CSko vám spočítá, kolik fps vidíte za těchto 360 stupňů).
 • violence_ablood 1/0   -zapne/vypne zobrazování krve
 • room_type 0   -vypne ozvěnu

 
Klan DEAD TOMATOES neručí za materiál, který se tu vyskytuje a nevztahuje se k němu žádná zodpovědnost. Zároveň klan DEAD TOMATOES nepodporuje ani neschvaluje ilegální materiál. Pokud jakýkoliv návštěvník se účastní nelegálního stahování dat, bere na sebe plnou zodpovědnost. Klan DEAD TOMATOES si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv upravit či měnit. [ http://www.dead-tomatoes.klanweb.cz © W4RNAX, PEXTR & CARROT ]